Служба підтримки: 0 800 500 381

Фiнансовi показники

Основні фінансові результати за 2006 рік

Основні фінансові показники (тис.грн)
01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007
статутний фонд 18 603,3 18 603,3 60 000,0
власний капітал 48 123,4 48 898,8 108 873,0
гарантійний фонд 27 728,1 30 295,5 48 873,0
страхові резерви 39 961,4 54 151,1 57 903,8
загальна сума активів 98 835,7 124 631,8 190 876,4

В 2007 році Компанією був збільшений розмір статутного фонду у 3,2 рази, який тепер складає 60 млн. гривень.

Структура страхових платежів у 2006р.

Платежі за видами страхування Платежі у 2004р,
тис. грн
Платежі у 2005р,
тис. грн
Платежі у 2006р,
тис. грн
Особисте 4 235,1 6 318,3 11 597,8
Майнове (вкл. транспортне) 50 880,6 62 300,4 90 127,4
Обовязкове страхування 40 623,1 55 002,9 47 167,4
Добровільне відповідальності 2 133,0 19 360,0 20 787,3
Всього: 97 871,8 142 981,6 169 804,2

Протягом 2006 року прослідковується стійка тенденція зростання страхових платежів по всіх видах добровільного страхування, що свідчить про те, що Компанія стрімко продовжує завойовувати довіру клієнтів. Так обсяги страхових платежів по особистому страхуванню зросли на 83,5% у порівнянні із 2005 роком та 173,8% у порівнянні із 2004 роком. Обсяги страхових платежів по майновому страхуванню зросли на 44,66% у порівнянні із 2005 роком. Незначне зниження залучення страхових платежів мало місце лише по обов’язковим видам страхування, що пояснюється недосконалістю законодавства в сфері страхування обов’язкової відповідальності власників транспортних засобів (за звичайними договорами). Загалом сума залучених страхових платежів у 2006 році на 18,8 % більша ніж у 2005 році та на 73 % більше аніж у 2004 році.

Види страхування

Платежі, тис.грн

Питома вага, %

Особисте 11 598 7%
Майнове 90 127 53%
Добровільне відповідальності 20 787 12%
Обов’язкове страхування 47 167 28%
Всього 169 804 100%

Левову частку серед страхових платежів займає майнове страхування, яка складає 53% у порівнянні із 43,6% у 2005 році. З 4,4% у 2005 році до 7% у 2006 зросла питома вага платежів по особистому страхуванню. Частка страхових платежів по обов’язкових видах страхування та добровільному страхуванню відповідальності практично не змінилась , так частка страхових премій по добровільному страхуванню відповідальності склала 12% у 2005 році.

Структура страхових виплат у 2006р.

Виплати за видами страхування Виплати у 2004р,
тис. грн
Виплати у 2005р,
тис. грн
Виплати у 2006р,
тис. грн
Обов’язкове страхування 12 379,9 15 530,8 20 577,6
Добровільне відповідальності 248 ,3 382,6 825,2
Особисте страхування 2 072,1 2 926,0 3 431,0
Страхування автотранспорту 18 906,1 25 179,0 28 326,6
Майнове страхування 140,5 300,8 2 365,2
Всього: 33 746,9 44 319,2 55 525,6

Структура страхових виплат у 2006 році залишилась практично незмінною у порівнянні і із 2005 роком. Як і у 2005 році найбільшу частку в загальному обсязі виплат, складаю виплати по транспортному страхування.

Види страхування

Виплати, тис.грн

Питома вага, %

Особисте 3 431,0 6,2%
Майнове 2 365,0 4,3%
Страхування автотранспорту 28 327,0 51,0%
Добровільне відповідальності 825,0 1,5%
Обов'язкове страхування 20 578,0 37,0%
Всього 55 526,0 100,0%

Зростання виплат та відсутність заборгованості по зобов’язаннях перед клієнтами свідчить про надійність Компанії, як учасника ринку страхових послуг.Натисніть "Подобається",
щоб читати Універсальну на Facebook
Дякую, я вже з вами, все круто!