Служба підтримки: 0 800 500 381

Умови Акції

 

 Офіційні правила акції «Купуй цивілку - вигравай 100 літрів пального» (надалі - Правила)

1.Організатор акції

1.1 Організатором акції «Купуй цивілку - вигравай 100 літрів пального» (далі – «Акція») є Публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз» та Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія Універсальна»(надалі – «Організатор»).

2. Участь в Акції

2.1 Учасниками Акції можуть бути фізичні особи, які досягли віку 18 років, постійно проживають на території України і які виконали умови та правила цієї Акції (надалі – Учасники Акції).

2.2 Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь працівники Організатора Акції та афілійованих з ним осіб.

2.3 Обмежено дієздатні і недієздатні особи мають право брати участь у Акції виключно через своїх законних представників відповідно до чинного законодавства України.

3. Територія та період проведення Акції

3.1 Акція проходить на АЗК «ОККО», які реалізують поліси Обов’язкової цивільної відповідальності (надалі –ОЦВ) від «Страхова компанія Універсальна», по всій території України.

3.2 Період проведення Акції з 01 січня 2013р. по 31 грудня 2013р. включно (надалі «Період проведення акції»).

4. Умови участі в Акції

4.1 Для участі в Акції необхідно протягом періоду проведення Акції виконати наступне:

4.1.1 Купити на АЗК «ОККО» поліс ОЦВ, використовуючи картку ФІШКА при розрахунку на касі;

4.1.2 За 1 (одну) гривню, сплачену за поліс ОЦВ, отримати на картку ФІШКА бали згідно з правилами програми «ФІШКА» за наступною схемою:

- 1 грн. = 1 бал

 

4.2 Невиконання умов Акції, визначених у п. 4.1 цих Правил протягом періоду проведення акції, позбавляє особу права брати участь у Акції і претендувати на отримання подарунку.

5. Реєстрація Учасника програми ФІШКА

5.1 Згідно з правилами програми ФІШКА заповнення анкети учасника є обов’язковою умовою повноправної участі у програмі і у акціях, що організовуються в її рамках.

5.2 Анкета не приймається, якщо не заповнені обов’язкові поля, анкета не підписана, дані вписані нерозбірливо, неправильно чи не відповідають вимогам. Термін внесення даних до інформаційної системи програми становить 21 робочий день від дати заповнення анкети Учасником.

5.3 Для участі у визначенні переможців Акції незареєстрований Учасник повинен залишити заповнену анкету в скриньці на АЗК «ОККО» не пізніше як за 21 робочий день до визначення переможців. Після вказаної дати Організатор не може гарантувати, що персональні дані будуть опрацьовані і внесені до дати проведення визначення переможців Акції.

6. Подарунки та визначення переможців Акції

6.1 Призовий фонд Акції:

6.1.1 100 літрів пального – 12 шт.

6.2 Під подарунком (призом) в цій Акції мається на увазі можливість придбання пального відповідно до виграшу за акційною ціною 0,01 грн за кожні 10 літрів пального.

6.3. Визначення переможців Акції буде проводитись кожного 21 числа наступного місяця від початку Акції.

6.4 Організатор Акції залишає за собою право визначення переможців Акції. Рішення Організатора оскарженню не підлягає.

6.5 Всі результати Акції будуть висвітлені на сайтах www.universalna.com і www.myfishka.com, а також за телефоном гарячої лінії СК Універсальна 0 800 500 381 та ФІШКА 0 800 505 118.

7. Умови визначення переможців та отримання Подарунків

7.1 До визначення переможців допускаються Учасники програми ФІШКА, які на дату проведення визначення переможців:

Ø купили поліс ОЦВ в мережі АЗК «ОККО»

Ø є зареєстрованими Учасниками програми ФІШКА, тобто їх персональні дані внесені до інформаційної системи.

 

7.2 Переможців Акції буде повідомлено про перемогу за допомогою телефонного зв'язку (на контактний номер вказаний в реєстраційній анкеті Учасника програми ФІШКА). Також про переможців Акції можна буде дізнатись за телефоном гарячої лінії СК Універсальна 0 800 500 381, гарячої лінії ФІШКА 0 800 505 118 та на сайтах www.universalna.com і www.myfishka.com.

7.3. Згідно з правилами програми ФІШКА Учасник програми несе відповідальність за своєчасне інформування Організатора про зміну адреси, телефону та інших персональних даних.

7.3 Отримання подарунків відбувається наступним чином:

7.3.1. на рахунок Учасника Програми Лояльності, який переміг у акції, зараховується об’єм пального, який відповідає виграшу.

7.3.2. Переможець використовує акційне пальне за допомогою картки ФІШКА не пізніше як до 28 лютого 2014 р.

7.3.4. Переможцю Акції на картку ФІШКА зараховується той вид пального, яким Учасник Акції заправлявся найчастіше під час періоду проведення Акції згідно інформації з його картки ФІШКА.

7.3.5. Пальне Учасник Акції отримує безпосередньо на АЗК «ОККО» тільки при пред’явленні основної картки ФІШКА. За 1 раз можна заправити об’єм пального кратний 10 літрам в межах виграшу.

7.3.6. Якщо Переможець не використав акційне пальне, зараховане йому на картку ФІШКА, до 28 лютого 2014 року, вважається, що Учасник відмовився від подарунку (призу). В такому випадку подарунок використовуються на розсуд Організатора.

8. Інші умови

8.1 Кількість балів нарахованих за поліс ОЦВ протягом Акції на рахунку Учасника Акції можна дізнатись з касового чеку на АЗК «ОККО» або у оператора гарячої лінії ФІШКА 0 800 505 118.

8.2 Заміна подарунків на грошовий еквівалент не допускається.

8.3 Подарунки можуть бути отримані Учасниками Акції, що отримали право на подарунок тільки на умовах цих Правил.

8.4 Організатор Акції звільняється від будь-якої відповідальності щодо Подарунків після їхнього вручення Переможцям Акції.

8.5 Учасники Акції погоджуються, що у разі отримання ними Подарунків Акції, їхні імена та прізвища можуть бути опубліковані Організатором та використовуватися у друкованих, аудіо та відео матеріалах для цілей даної Акції без додаткової спеціальної згоди Учасника, і таке використання ніяким чином не оплачується Учаснику.

8.6 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

8.7 Приймаючи участь в Акції Учасник повністю погоджується з цими Правилами та зобов'язується їх виконувати. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на одержання подарунку.

8.8 Організатор Акції не несе відповідальності за виконання своїх зобов’язань згідно умов Акції у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожар, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

8.9 Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання подарунків. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

8.10 Організатор Акції має право відмовити в видачі подарунку Учаснику Акції, що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав інших умов цих Правил. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

8.11 Ці умови розміщені на сайтах www.universalna.com і www.myfishka.com.

9. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

9.1 Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет сайті www.universalna.com, www.myfishka.com та www.okko.ua; за телефоном гарячої лінії СК Універсальна 0 800 500 381 та ФІШКА 0 800 505 118; розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції в рекламних матеріалах, що будуть розповсюджуватись в місцях проведення Акції. Додаткова інформація щодо Правил та умов Акції надається також працівниками АЗК «ОККО» в місцях проведення Акції, протягом всього періоду проведення Акції.

9.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.Натисніть "Подобається",
щоб читати Універсальну на Facebook
Дякую, я вже з вами, все круто!