Служба підтримки: 0 800 500 381

Комплексне страхування сільськогосподарських культур на весь період вирощування

Предметом страхування є майновий інтерес Страхувальника, що не суперечить закону, пов’язаний з володінням, користуванням та розпорядженням посівами та майбутнім врожаєм сільськогосподарських (с/г) культур.

С/г культури, які страхуються за даною програмою:

 • озимі зернові, а саме: пшениця, ячмінь, жито, тритікале; 
 • озимий ріпак;

 

Страховий захист надається з моменту складання та підписання акту огляду посівів с/г культур і припиняється по закінченню строку збирання майбутнього врожаю застрахованої с/г культури.

Страховим випадком за договором страхування є повна або часткова загибель, знищення або пошкодження с/г культур, що призвело до неотримання або недоотримання врожаю с/г культур у разі прямого впливу страхових ризиків (окремих або їх комбінацій).

Страхові ризики (мультиризик):

 •   заморозки, ожеледь, вимерзання, випрівання, випирання, льодова кірка, випадіння рослин;
 •   град;
 •   влучення блискавки;
 •   землетрус;
 •   лавина, земельний зсув, земельний або земельно-водний сель;
 •   пожежа, крім лісових пожеж;
 •   сильний вітер, буря, пилова буря, шквал, смерч, ураган, суховій, видування;
 •   сильна злива, тривалі дощі, поводь, паводок;
 •   засуха або зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню або заводненню;
 •   вторинні хвороби внаслідок вищезазначених ризиків;
 •   епіфітотійний розвиток хвороб рослин;
 •   епіфітотійне розмноження шкідників рослин;
 •   протиправні дії третіх осіб.

Страхова сума визначається шляхом множення рівня застрахованої врожайності (тригера) на площу посіву с/г культури, прийнятої на страхування та ціну метричної одиниці врожаю, згідно формули:

СС =  Зв* П * Ц, де:

СС – страхова сума, грн.;

Зв – застрахована врожайність культури в ц/гах;

П – площа культури, яка приймається на страхування, га;

Ц – ціна одиниці врожаю застрахованої культури, грнхх;

х- розраховується як середня врожайність по культурі в господарстві (районі) за останні 3-5 років (згідно довідки статистики) помножена на рівень страхового покриття1 обраного Страхувальником;

хх- згідно кредитного договору (для заставного майна)/ середньоринкової ціни на культуру в окремий період/ в інших випадках – обирається Страхувальником.

1Рівень страхового покриття:

50, 55, 60, 65, 70, 75%  від середньої врожайності культури в господарстві (районі) за останні 3-5 років.

Франшиза:

за умовами даної програми страхування – не застосовується.

Відшкодування витрат по зимі: 20 / 30 / 40% від страхової суми на 1 га застрахованої площі, за обранням Страхувальника, в разі повної загибелі культури на окремому полі культури/ частині поля. Відшкодовується кожний загиблий гектар площі.

Врегулювання страхових випадків в літній період відбувається визначенням фактичної врожайності методом біологічної врожайності або механізованого (контрольного) обмолоту.

Розмір страхового відшкодування (СВ) за застрахованою с/г культурою, на якій попередньо зафіксовано страховий випадок, визначається в розмірі збитку, відповідно до формули:

СВ = (Зв – Фв) х П х Ц, де:

Зв – застрахована врожайність культури, згідно договору, ц/га;

Фв – фактична врожайність застрахованої с/г культури, згідно акту визначення врожайності, ц/га;

П – застрахована площа посівів культури, згідно договору, га;

Ц – ціна одиниці врожаю застрахованої культури, згідно договору, грн/ц.

Переваги страхування за даною програмою:

 •   мультиризиковий договір страхування;
 •   спрощений варіант заяви на страхування з мінімальним набором необхідних документів для укладення договору страхування;
 •   відсутність франшизи;
 •   обрання клієнтом рівня страхового покриття, ціни на майбутню продукцію, відсотку відшкодування витрат в зимовий період;
 •   справедлива ціна: ставки страхових тарифів розраховані з врахуванням статистичних даних щодо збитковості виробництва с/г культур за останні 20 років в Україні;
 •   чітка та прозора методика врегулювання збитків та визначення суми страхового відшкодування;
 •   виплата страхового відшкодування відбувається без довідки від органів гідрометеорології у разі впливу стихійних метеорологічних явищ;
 •   страховий захист від моменту посіву до збору врожаю – весь повний цикл вирощування;
 •   проведення оглядів посівів при прийомі на страхування та врегулювання збитків проводиться із залученням незалежних фахівців;
 •   мінімальний пакет документів для виплати страхового відшкодування

Вартість страхування залежить від:

 •   виду с/г культури;
 •   території страхування;
 •   показника середньої врожайності с/г культури в господарстві;
 •   ціни одиниці врожаю;
 •   рівня страхового покриття;
 •   показника відшкодування витрат в зимовий період;
 •   площі страхування, тощо.


Натисніть "Подобається",
щоб читати Універсальну на Facebook
Дякую, я вже з вами, все круто!