Служба підтримки: 0 800 500 381

Новини

Страхова компанія «Універсальна» повідомляє про результати першого кварталу 2007 року


Збір страхових премій зріс на 48%, в основному за рахунок росту популярності страхування автокаско та майнового страхування

За підсумками першого кварталу 2007 року збір страхових премій ВАТ «Страхова компанія «Універсальна» склав 49 462,7 тис. грн., що перевищує аналогічний показник минулого року на 48% (в 1 кварталі 2006 року сума збору страхових премій склала 33 382,9 тис. грн.).

Виплати склали 17 298,5 тис. грн., що на 26,8% більше показників першого кварталу 2006 року (13 632,0 тис. грн.).

Прибуток страхової компанії «Універсальна» в першому кварталі склав 285, 8 тис. грн.

В структурі портфелю переважали премії по КАСКО – 30,61% (21,68% в 1 кварталі 2006 року).  Загалом премії по страхуванню КАСКО склали 15 900,8 тис. грн.  Компанія планує й надалі нарощувати питому вагу страхування КАСКО в загальній структурі портфелю, оскільки на даний момент КАСКО є найбільш цікавим страховим продуктом, активна присутність в якому дозволяє сформувати клієнтську базу.

Другий за питомою вагою в структурі портфелю вид страхування – Зелена карта.  В абсолютних показниках в 1 кварталі спостерігалося зростання платежів по Зеленій карті на 14,9% з 7 988,7 тис. грн. в 1 кварталі 2006 року до 9 179,1 тис. грн. в 1 кварталі 2007 року. Проте, питома вага цього виду в загальній структурі портфелю за аналогічний період зменшилася з 27,94% до 18,51%.

Серед позитивних факторів – зростання об’ємів надходжень в галузі страхування майна та особистого страхування на 40% та 16% відповідно.

В першому кварталі продовжували збільшуватись надходження від філіальної мережі: питома вага надходжень філій в загальному об’ємі надходжень склала 71,6%.  Зростання об’єму надходжень філій у порівнянні з 1 кварталом 2006 року склало 77,4%, натомість по Головному офісу зростання майже не спостерігалося.

Станом на 31.03.2007 портфель інвестицій компанії в цінні папери становив 24 774 916 грн., портфель компанії страхування життя «Універсальна» – 4 054 091 грн.  Таким чином, за І квартал відбулося зростання абсолютної суми вкладень на 23 658 969 грн.  Станом на 31.03.2007 року загальна сума вкладень страхової групи в цінні папери становить 28 829 007 грн., з яких вкладення в облігації – 8 000 000 грн.  Середня дохідність портфелю акцій за закритими операціями – 58% річних.  Дохідність облігаційного портфелю – 21,6% річних.

Сальдо страхових резервів станом на кінець періоду склало 61 526,9 тис. грн., (кінець року 2006 - 57 903,8 тис. грн.), з яких резерви зі страхування життя складали 6 082,5 тис. грн.

В 1 кварталі компанія погасила кредитні зобов’язання в розмірі 9 168,8 тис. грн.

Загальна сума активів станом на 01.04.2007 року становила 209 845,3 тис. грн., що на 10,5% більше за показники на кінець 2006 року (189 978,6 тис. грн.).

31 березня 2007 року завершився 1 етап емісії акцій компанії, за результатами якого акції додаткової емісії розміщені в повному обсязі.  (Рішення щодо збільшення статутного капіталу до 100 млн. грн. шляхом емісії додатково 40 000 000 простих іменних акцій за номіналом було прийнято на загальних зборах акціонерів 19 грудня 2006 року).

Зважаючи на позитивні фінансові показники та динаміку зростання, в 1 кварталі 2007 року Компанії було підтверджено кредитний рейтинг облігацій на рівні >uaBBB з покращенням прогнозу зі стабільного до позитивного.
Натисніть "Подобається",
щоб читати Універсальну на Facebook
Дякую, я вже з вами, все круто!