Заголовок

Оновлено рейтинги UNIVERSALNA

Оновлено рейтинги UNIVERSALNA - фото

29 липня 2019 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика «Страхова компанія «UNIVERSALNA» (код ЄДРПОУ 20113829) за національною шкалою на рівні uaАА+. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. При оновленні рейтингу Агентство керувалось результатами аналізу звітності Компанії за перше півріччя 2019 року.  

        1. Обсяг валових премій, зібраних Страховиком за перші шість місяців 2019 року, склав 490,311 млн. грн., що на 17,40% перевищило аналогічний показник за перше півріччя 2018 року. В тому числі, надходження від фізичних осіб збільшились на 55,29% до 153,068 млн. грн., а від перестрахувальників – знизились на 16% до 1,416 млн. грн. Незважаючи на помітний приріст премій від фізичних осіб, юридичні особи переважали в клієнтському портфелі Компанії. Зокрема, за результатами діяльності в першому півріччі 2019 року найбільша частка премій (35,12%) надійшла від страхування наземного транспорту (крім залізничного).

На думку Агентства, помітний приріст обсягів валового бізнесу і, відповідно, збільшення частки Страхової компанії UNIVERSALNA на страховому ринку України заслуговують позитивної оцінки.

        2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перші шість місяців 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року збільшились на 35,82%: з 93,314 млн. грн. до 126,736 млн. грн. Таким чином, коефіцієнт залежності від перестраховиків збільшився на 3,51 п.п. до 25,85%.

 Показники ділової активності Страхової компанії UNIVERSALNA продемонстрували зростаючий тренд. Чисті премії виросли на 12,10% до 363,575 млн. грн., а зароблені – на 18,44% до 334,206 млн. грн.

        3. UNIVERSALNA за перше півріччя 2019 року виплатила своїм клієнтам 127,190 млн. грн. страхових виплат і компенсацій, що на 11,38% перевищило показник за той самий період 2018 року. Таким чином, рівень виплат знизився на 1,40 п.п.: з 27,34% до 25,94%.

За підсумками перших шести місяців 2019 року UNIVERSALNA продемонструвала прибуткову діяльність. Так, фінансовий результат від операційної діяльності становив 5,642 млн. грн. Крім того, Компанія закінчила аналізований період 2019 року з чистим прибутком у сумі 8,357 млн. грн.

          4. В період з 01.01.2019р. по 01.07.2019р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • Активи виросли на 44,33% до 1,311 млрд. грн.
  • Власний капітал збільшився на 3,12% до 276,446 млн. грн.
  • Зобов’язання виросли на 61,59% до 1,034 млрд. грн.

 

Таким чином, проаналізувавши результати діяльності Страхової компанії UNIVERSALNA  за перше півріччя 2019 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

  • помітний приріст показників ділової активності
  • прибуткова діяльність компанії

 

РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна)