Заголовок
Секция

Комплексне страхування сільськогосподарських культур

Секция

Предметом страхування є майновий інтерес Страхувальника, що не суперечить закону, пов’язаний з володінням, користуванням та розпорядженням посівами та майбутнім врожаєм сільськогосподарських культур.

Секция

Сільськогосподарські культури, які страхуються за даною програмою:

 • озимі зернові, а саме: пшениця, ячмінь, жито, тритікале
 • озимий ріпак

 

Страховий захист надається з моменту складання та підписання акту огляду посівів сільськогосподарських культур і припиняється по закінченню строку збирання майбутнього врожаю застрахованої сільськогосподарських культури.

 

Страховим випадком за договором страхування є повна або часткова загибель, знищення або пошкодження сільськогосподарських культур, що призвело до неотримання або недоотримання врожаю сільськогосподарських культур у разі прямого впливу страхових ризиків (окремих або їх комбінацій).

 

Страхові ризики (комплекс):

 • заморозки, ожеледь, вимерзання, випрівання, випирання, льодова кірка, випадіння рослин
 • град
 • влучення блискавки
 • землетрус
 • лавина, земельний зсув, земельний або земельно-водний сель
 • пожежа, крім лісових пожеж
 • сильний вітер, буря, пилова буря, шквал, смерч, ураган, суховій, видування
 • сильна злива, тривалі дощі, поводь, паводок
 • засуха або зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню або заводненню
 • вторинні хвороби внаслідок вищезазначених ризиків
 • епіфітотійний розвиток хвороб рослин
 • епіфітотійне розмноження шкідників рослин
 • протиправні дії третіх осіб

 

Страхова сума визначається шляхом множення рівня застрахованої врожайності (тригера) на площу посіву с/г культури, прийнятої на страхування та ціну метричної одиниці врожаю, згідно формули:

СС = Зв* П * Ц, де:

СС – страхова сума, грн.
Зв – застрахована врожайність культури в ц/гах
П – площа культури, яка приймається на страхування, га
Ц – ціна одиниці врожаю застрахованої культури, грнхх
х - розраховується як середня врожайність по культурі в господарстві (районі) за останні 3-5 років (згідно довідки статистики) помножена на рівень страхового покриття обраного Страхувальником
хх - згідно кредитного договору (для заставного майна)/ середньоринкової ціни на культуру в окремий період/ в інших випадках – обирається Страхувальником

 

Рівень страхового покриття:
50, 55, 60, 65, 70, 75% від середньої врожайності культури в господарстві (районі) за останні 3-5 років.

 

Франшиза:
за умовами даної програми страхування – не застосовується.

 

Відшкодування витрат по зимі:
20 / 30 / 40% від страхової суми на 1 га застрахованої площі, за обранням Страхувальника, в разі повної загибелі культури на окремому полі культури/ частині поля. Відшкодовується кожний загиблий гектар площі.

 

Врегулювання страхових випадків в літній період відбувається визначенням фактичної врожайності методом біологічної врожайності або механізованого (контрольного) обмолоту.

 

Розмір страхового відшкодування (СВ) за застрахованою с/г культурою, на якій попередньо зафіксовано страховий випадок, визначається в розмірі збитку, відповідно до формули:

 

СВ = (Зв – Фв) х П х Ц, де:

Зв – застрахована врожайність культури, згідно договору, ц/га
Фв – фактична врожайність застрахованої с/г культури, згідно акту визначення врожайності, ц/га
П – застрахована площа посівів культури, згідно договору, га
Ц – ціна одиниці врожаю застрахованої культури, згідно договору, грн/ц
 

Переваги страхування за даною програмою:​​​​

 • мультиризиковий договір страхування
 • спрощений варіант заяви на страхування з мінімальним набором необхідних документів для укладення договору страхування
 • відсутність франшизи
 • обрання клієнтом рівня страхового покриття, ціни на майбутню продукцію, відсотку відшкодування витрат в зимовий період
 • справедлива ціна: ставки страхових тарифів розраховані з врахуванням статистичних даних щодо збитковості виробництва с/г культур за останні 20 років в Україні
 • чітка та прозора методика врегулювання збитків та визначення суми страхового відшкодування
 • виплата страхового відшкодування відбувається без довідки від органів гідрометеорології у разі впливу стихійних метеорологічних явищ
 • страховий захист від моменту посіву до збору врожаю – весь повний цикл вирощування
 • проведення оглядів посівів при прийомі на страхування та врегулювання збитків проводиться із залученням незалежних фахівців
 • мінімальний пакет документів для виплати страхового відшкодування
 • виду с/г культури
 • території страхування
 • показника середньої врожайності с/г культури в господарстві
 • ціни одиниці врожаю
 • рівня страхового покриття
 • показника відшкодування витрат в зимовий період
 • площі страхування, тощо

 

 

Ми завжди раді Вам допомогти: 0800 500 381
(безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів на території України)