Заголовок
Секция

Страхування озимих посівів на період перезимівлі від повної загибелі

Секция

Предметом страхування є майновий інтерес Страхувальника, що не суперечить закону, пов’язаний з володінням, користуванням та розпорядженням посівами озимих сільськогосподарських культур.

Секция

Сільськогосподарські культури, які страхуються за даною програмою:

 • озимі зернові, а саме: пшениця, ячмінь, жито, тритікале
 • озимий ріпак

 

Страховий захист надається з моменту складання та підписання акту огляду посівів сільськогосподарських культур і припиняється по відновленню вегетації посівів культур на весні до 01 квітня / травня наступного року, в залежності від обрання періоду страхування Страхувальником.

 

Страховим випадком є повна загибель посівів культур у разі прямого впливу страхових ризиків.

 

Страхові ризики (комплекс):

 • заморозки, в т.ч. весняні заморозки, ожеледь, вимерзання, випрівання, випирання, льодова кірка, випадіння рослин
 • град
 • влучення блискавки
 • землетрус
 • лавина, земельний зсув, земельний або земельно-водний сель
 • пожежа, крім лісових пожеж
 • сильний вітер, буря, пилова буря, шквал, смерч, ураган, суховій, видування
 • сильна злива, тривалі дощі, поводь, паводок
 • засуха або зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню або заводненню
 • вторинні хвороби внаслідок вищезазначених ризиків
 • епіфітотійний розвиток хвороб рослин
 • епіфітотійне розмноження шкідників рослин
 • протиправні дії третіх осіб

 

Страхова сума розраховується як добуток площі посівів культур і суми, встановленої в межах фактично понесених та планових витрат Страхувальника на посів та вирощування на 1 га посівної площі вказаних культур до поновлення вегетації рослин після зими, згідно формули:

СС = П * Пв, де:
СС – страхова сума в гривнях
П – площа посівів культури, яка приймається на страхування, га
Пв – фактично понесені та планові витрати на посів і вирощування культури на 1 га посівної площі, грн

 

Франшиза:
10 – 30% від страхової суми окремо по кожному полі культури (обирається Страхувальником).

 

Повна загибель культур – загибель 50 (п’ятдесяти) і більше відсотків рослин від первісної щільності рослин відповідної культури на окремому полі або частині поля (ділянці), які попали під вплив несприятливих подій – страхових ризиків, і не можуть відновити подальшу вегетацію.

 

Розмір страхового відшкодування визначається в розмірі фактично понесених витрат на посів і вирощування застрахованих культур з вирахуванням франшизи.

 

Переваги страхування за даною програмою:

 • комплексний (мультиризиковий) договір страхування
 • безкоштовна розбивка сплати страхового платежу
 • повне відшкодування витрат на вирощування с/г культур
 • виплата страхового відшкодування за кожний загиблий гектар культури, а не у разі загибелі всього поля на відміну від умов інших страхових продуктів
 • проведення оглядів посівів при прийомі на страхування та врегулювання збитків проводиться із залученням незалежних фахівців
 • обрання періоду дії договору страхування
 • бонус покриття ризику весняних заморозків

 

Вартість страхування залежить від:

 • сільськогосподарської культури
 • території страхування
 • обраної франшизи
 • строку дії договору страхування
 • розміру страхової суми
 • площі страхування, тощо

 

 

Ми завжди раді Вам допомогти: 0800 500 381
(безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів на території України)