Ваш браузер застарів!

Оновіть ваш браузер щоб сторінка відобразилась належним чином. Оновити браузер зараз

Комплексне страхування сільськогосподарських культур на весь період вирощування

Предметом страхування є майновий інтерес Страхувальника, що не суперечить закону, пов’язаний з володінням, користуванням та розпорядженням посівами та майбутнім врожаєм сільськогосподарських (с/г) культур.

 • озимі зернові, а саме: пшениця, ячмінь, жито, тритікале;
 • озимий ріпак;

 

Страховий захист надається з моменту складання та підписання акту огляду посівів с/г культур і припиняється по закінченню строку збирання майбутнього врожаю застрахованої с/г культури.

Страховим випадком за договором страхування є повна або часткова загибель, знищення або пошкодження с/г культур, що призвело до неотримання або недоотримання врожаю с/г культур у разі прямого впливу страхових ризиків (окремих або їх комбінацій).

 • заморозки, ожеледь, вимерзання, випрівання, випирання, льодова кірка, випадіння рослин;
 • град;
 • влучення блискавки;
 • землетрус;
 • лавина, земельний зсув, земельний або земельно-водний сель;
 • пожежа, крім лісових пожеж;
 • сильний вітер, буря, пилова буря, шквал, смерч, ураган, суховій, видування;
 • сильна злива, тривалі дощі, поводь, паводок;
 • засуха або зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню або заводненню;
 • вторинні хвороби внаслідок вищезазначених ризиків;
 • епіфітотійний розвиток хвороб рослин;
 • епіфітотійне розмноження шкідників рослин;
 • протиправні дії третіх осіб.

Страхова сума визначається шляхом множення рівня застрахованої врожайності (тригера) на площу посіву с/г культури, прийнятої на страхування та ціну метричної одиниці врожаю, згідно формули:

 

СС = Зв* П * Ц, де:

 

СС – страхова сума, грн.;

Зв – застрахована врожайність культури в ц/гах;

П – площа культури, яка приймається на страхування, га;

Ц – ціна одиниці врожаю застрахованої культури, грнхх;

х - розраховується як середня врожайність по культурі в господарстві (районі) за останні 3-5 років (згідно довідки статистики) помножена на рівень страхового покриття1 обраного Страхувальником;

хх - згідно кредитного договору (для заставного майна)/ середньоринкової ціни на культуру в окремий період/ в інших випадках – обирається Страхувальником.

1Рівень страхового покриття:

50, 55, 60, 65, 70, 75% від середньої врожайності культури в господарстві (районі) за останні 3-5 років.

Франшиза:

за умовами даної програми страхування – не застосовується.

Відшкодування витрат по зимі: 20 / 30 / 40% від страхової суми на 1 га застрахованої площі, за обранням Страхувальника, в разі повної загибелі культури на окремому полі культури/ частині поля. Відшкодовується кожний загиблий гектар площі.

Врегулювання страхових випадків в літній період відбувається визначенням фактичної врожайності методом біологічної врожайності або механізованого (контрольного) обмолоту.

Розмір страхового відшкодування (СВ) за застрахованою с/г культурою, на якій попередньо зафіксовано страховий випадок, визначається в розмірі збитку, відповідно до формули:

 

СВ = (Зв – Фв) х П х Ц, де:

 

Зв – застрахована врожайність культури, згідно договору, ц/га;

Фв – фактична врожайність застрахованої с/г культури, згідно акту визначення врожайності, ц/га;

П – застрахована площа посівів культури, згідно договору, га;

Ц – ціна одиниці врожаю застрахованої культури, згідно договору, грн/ц.

 • мультиризиковий договір страхування;
 • спрощений варіант заяви на страхування з мінімальним набором необхідних документів для укладення договору страхування;
 • відсутність франшизи;
 • обрання клієнтом рівня страхового покриття, ціни на майбутню продукцію, відсотку відшкодування витрат в зимовий період;
 • справедлива ціна: ставки страхових тарифів розраховані з врахуванням статистичних даних щодо збитковості виробництва с/г культур за останні 20 років в Україні;
 • чітка та прозора методика врегулювання збитків та визначення суми страхового відшкодування;
 • виплата страхового відшкодування відбувається без довідки від органів гідрометеорології у разі впливу стихійних метеорологічних явищ;
 • страховий захист від моменту посіву до збору врожаю – весь повний цикл вирощування;
 • проведення оглядів посівів при прийомі на страхування та врегулювання збитків проводиться із залученням незалежних фахівців;
 • мінімальний пакет документів для виплати страхового відшкодування.
 • виду с/г культури;
 • території страхування;
 • показника середньої врожайності с/г культури в господарстві;
 • ціни одиниці врожаю;
 • рівня страхового покриття;
 • показника відшкодування витрат в зимовий період;
 • площі страхування, тощо.