Ваш браузер застарів!

Оновіть ваш браузер щоб сторінка відобразилась належним чином. Оновити браузер зараз

Страхування майбутнього врожаю

Предметом страхування є майновий інтерес Страхувальника, що не суперечить закону, пов’язаний з володінням, користуванням та розпорядженням майбутнім врожаєм сільськогосподарських (с/г) культур.

 • озимі зернові;
 • ярі зернові, в т.ч. зерно-круп’яні;
 • зернобобові;
 • технічні;
 • олійні;

 

Страховий захист надається з моменту складання та підписання акту огляду посівів с/г культур і припиняється по закінченню строку збирання майбутнього врожаю застрахованої с/г культури.

Страховим випадком за договором страхування є повна або часткова загибель, знищення або пошкодження с/г культур, що призвело до неотримання або недоотримання врожаю с/г культур Страхувальником у разі прямого впливу страхових ризиків (окремих або їх комбінацій).

 • заморозки, ожеледь, вимерзання, випрівання, випирання, льодова кірка;
 • град;
 • влучення блискавки;
 • землетрус;
 • земельний зсув, земельний або земельно-водний сель;
 • пожежа, крім лісових пожеж;
 • сильний вітер, буря, пилова буря, шквал, смерч, ураган, суховій, видування;
 • сильна злива, тривалі дощі, поводь, паводок;
 • засуха або зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню або заводненню;
 • вторинні хвороби внаслідок вищезазначених ризиків;
 • епіфітотійний розвиток хвороб рослин;
 • епіфітотійне розмноження шкідників рослин;
 • протиправні дії третіх осіб.

 

Страхова сума визначається шляхом множення рівня застрахованої врожайності (тригера) на площу посіву с/г культури, прийнятої на страхування та ціну метричної одиниці врожаю, згідно формули:

 

СС = Зв* П * Ц, де:

 

СС – страхова сума, грн.;

Зв – застрахована врожайність культури в ц/гах;

П – площа культури, яка приймається на страхування, га;

Ц – ціна одиниці врожаю застрахованої культури, грнхх;

х - при страхуванні на умовах використання продукту із франшизою² розраховується як середня врожайність по культурі в господарстві (районі) за останні 3-5 років (згідно довідки статистики);

при страхуванні на умовах використання продукту із рівнем страхового покриття¹ розраховується як середня врожайність по культурі в господарстві (районі) за останні 5 років (згідно довідки статистики) помножена на рівень страхового покриття1 обраного Страхувальником;

хх - згідно кредитного договору (для заставного майна)/ середньоринкової ціни на культуру в окремий період/ в інших випадках – обирається Страхувальником.

1Рівень страхового покриття:

50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85% від середньої врожайності культури в господарстві (районі) за останні 5 років.

²Франшиза обирається Страхувальником:

 • не застосовується (нульова франшиза) при використанні продукту із рівнем страхового покриття;
 • безумовна: від 10 до 30% від страхової суми по договору або по кожній культурі чи кожному полю при використанні продукту із франшизою.

Врегулювання страхових випадків відбувається визначенням фактичної врожайності методом біологічної врожайності або механізованого (контрольного) обмолоту.

Розмір страхового відшкодування (СВ) за застрахованою с/г культурою, на якій попередньо зафіксовано страховий випадок, визначається в розмірі збитку, відповідно до формули:

 

СВ = (Зв – Фв) х П х Ц, де:

 

Зв – застрахована врожайність культури, згідно договору, ц/га;

Фв – фактична врожайність застрахованої с/г культури, згідно акту визначення врожайності, ц/га;

П – застрахована площа посівів культури, згідно договору, га;

Ц – ціна одиниці врожаю застрахованої культури, згідно договору, грн/ц.

 • розробка індивідуальних умов страхування;
 • можливість обрати рівня страхового покриття, ціни на майбутню продукцію;
 • можливість обрати тип та розмір франшизи;
 • справедлива ціна: ставки страхових тарифів розраховані з врахуванням статистичних даних щодо збитковості виробництва с/г культур за останні 20 років в Україні;
 • чітка та прозора методика врегулювання збитків та визначення суми страхового відшкодування;
 • виплата страхового відшкодування відбувається без довідки від органів гідрометеорології у разі впливу стихійних метеорологічних явищ;
 • страховий захист від моменту посіву до збору врожаю – весь повний цикл вирощування;
 • проведення оглядів посівів при прийомі на страхування та врегулювання збитків проводиться із залученням незалежних фахівців;
 • безкоштовна розбивка сплати страхового платежу.
 • виду с/г культури;
 • території страхування;
 • показника середньої врожайності с/г культури в господарстві;
 • ціни одиниці врожаю;
 • рівня страхового покриття;
 • площі страхування, тощо.