Заголовок
Секция

Загальна інформація 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Універсальна» (надалі «Компанія»), розуміючи важливість забезпечення конфіденційності й недоторканності Персональних даних фізичних осіб, укладає з Вами (далі «Учасник» або «Користувач») Угоду про конфіденційність (далі «Угода») для визначення порядку одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Компанією Персональних даних Учасника, які Компанія обробляє через додаток для мобільних пристроїв «Universalna powered by kasko2go» для iOS, Android та Windows (надалі– Мобільний додаток).

Компанія з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які використовують Мобільний додаток, надані ним сервіси, в зв'язку з чим, прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Мобільного додатку кожному користувачеві. 

Для користування Мобільного додатку, сервісів, Учасник зобов'язаний прийняти умови цієї Угоди. Учасник не має права використовувати Мобільний додаток, сервіси, послуги, які ним надаються (далі – Послуги), у випадку незгоди з умовами даної Угоди. 

Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або идалення свої персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яка були Вами надана Компанії відповідно до цієї Угоди, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються Компанією, будь ласка, звертайтеся до Компанії: по електронній пошті на email: office@universalna.com або напишіть листа на адресу: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 9. 

 

Терміни 

Персональні дані – інформація про певного Учасника, яка дозволяє ідентифікувати цього Учасника як фізичну особу. 

Загальнодоступні дані - інформація (у тому числі Персональні дані), до якої фізична особа - власник цих даних, надала доступ необмеженому колу осіб (у т.ч. шляхом публікації у відкритих джерелах без обмеження доступу до цих даних) або на які відповідно до даної Угоди й/або чинного законодавства України не поширюється вимога дотримання конфіденційності. 

Обліковий запис – сукупність інформації про Учасника, що містить дані авторизації Учасника (логін і пароль), необхідні для ідентифікації Учасника при використанні ним Мобільного додатку та Послуг. 

Cookie (Кукі) - фрагмент даних, створений Мобільним додатком й збережений у операційній системі мобільного пристрою Учасника у вигляді одного або декількох файлів. Cookie не містять Персональних даних і можуть бути заблоковані Учасником у будь-який момент. 

 

1. Предмет угоди 

1.1. Дана Угода визначає порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних, Загальнодоступних та інших даних, що надаються Компанії Учасником при використанні ним Мобільного додатку та Послуг. 

1.2. Використовуючи будь-яку частину Мобільного додатку та Послуги, Учасник надає Компанії право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати й розкривати Персональні дані Учасника на умовах даної Угоди. 

1.3. Дана Угода не регулює, а Компанія не несе відповідальності за порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних даних Учасника сторонніми підприємствами й Компаніями, що не перебувають у володінні або під управлінням Компанії, і фізичними особами, що не є працівниками Компанії, навіть якщо Учасник одержав доступ до Мобільного додатку, програмного забезпечення, товарів або послуг цих осіб за допомогою Мобільного додатку. 

1.4. Метою одержання, зберігання, обробки й використання Персональних, Загальнодоступних та інших даних Учасника є захист інтересів Учасника та Мобільного додатку, а також надання Учаснику Послуг, включаючи показ таргетованої, персоналізованої або загальної інформації, покращення якості існуючих і створення нових послуг, що надаються Мобільним додатком. 

1.5. Ваші персональні дані використовуються в цілях забезпечення надання Інтернетсервісів Мобільного додатку, обміну інформацією/новинами, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно та на виконання законів України, у тому числі, але не виключно: «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». 

1.6. Компанія може отримувати дані, що ідентифікують мобільний пристрій Користувача, його налаштування і характеристики, дані місця розташування, збої в роботі програми, інші системні операції та Ваші рекламні ідентифікатори. Мобільний додаток може отримувати доступ до різноманітних служб та даних Вашого мобільного пристрою: до адресної книги (контакти), місцезнаходження та зовнішніх пристроїв зберігання даних (карти пам’яті). У будь-якому випадку, такий доступ не надається без Вашої згоди на це. 

 

2. Отримання, обробка та використання інформації 

2.1. При створенні Облікового запису Учасник повинен вказати дані авторизації, а також ім'я, прізвище, адресу електронної пошти й інші дані. Після створення й використання Учасником Облікового запису Компанія одержує можливість ідентифікувати Учасника при кожному використанні ним Мобільного додатку. 

2.2. Компанія має право завантажувати на мобільні пристрої Учасників файли Сookie (якщо Учасник самостійно не обмежив дану можливість операційною системою свого мобільного пристрою), а також одержувати, зберігати, обробляти й використовувати інформацію, що міститься в Сookie. 

2.3. При використанні Учасником Мобільного додатку та Послуг обладнання, на якому розташований Мобільний додаток, Мобільний додаток автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Учасника, що не відносяться до Персональних, наприклад: IP-адреса Учасника, дані про місцезнаходження Учасника, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, технічні параметри мобільного пристрою Учасника, наявність або відсутність у ньому конкретного програмного забезпечення, налаштування даного програмного забезпечення, файли Сookie, а також статистична інформація про активність Учасника. 

2.4. Компанія має право зберігати Персональні, Загальнодоступні та інші дані Учасника в обсязі та у строки необхідні для реалізації мети, що зазначена у даній Угоді, або у строки, встановлені чинним законодавством України, нормами міжнародного права, або законодавством країни проживання або перебування Учасника, або до моменту видалення Учасником цих даних. 

2.5. У випадку зміни Персональних даних Учасник повинен надати Компанії оновлені дані шляхом внесення відповідних змін до Облікового запису у Мобільному додатку. У разі невиконання Учасником даної вимоги, Компанія не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов'язані з обробкою таких Персональних даних. 

2.6. Володільцем та розпорядником персональних даних користувачів Мобільного додатку є ПРАТ “СК “Універсальна”. 

2.7. Компанія збирає тільки ті персональні дані (наприклад, Ваше ім'я і прізвище, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать і т.д.), які свідомо і добровільно надані Вами як суб'єктом персональних даних в цілях використання сервісів Мобільного додатку, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки. 

2.8. Компанія не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»). 

2.9. Компанія збирає дані про статистику відвідування Мобільного додатку. Відомості можуть містити інформацію про з'єднання, трафік, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження у Мобільному додатку. 

2.10. Персональні дані зберігаються протягом періоду, поки у Учасника є активний обліковий запис (особистий кабінет). Якщо Ваш особистий кабінет видалений, персональні дані також будуть видалені з бази даних, за винятком випадків, коли ці дані потрібні для досягнення юридичних, маркетингових цілей, цілей бухгалтерського обліку та запобігання шахрайству. Персональні дані, необхідні для вищевказаних цілей будуть зберігатися протягом 7 років. Після закінчення вищевказаного терміну ми анонімізуємо Ваші персональні дані, щоб вони більше не могли бути пов’язані з Вами особисто. В цьому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію для орієнтування рекламних та / або інформаційних матеріалів, зі статистичною, або іншою метою без подальшого інформування Вас, оскільки така інформація перестане бути персональними даними. 

2.11. Видалення Мобільного додатку на Вашому пристрої не призводить до видалення Ваших персональних даних. 

 

3. Доступ до інформації 

3.1. Компанія зобов'язується не надавати Персональні дані третім особам у комерційних цілях без згоди Учасника, якому належать ці дані. Передача Персональних даних третім особам допускається у наступних випадках: 

- після одержання згоди Учасника, якому належить дана інформація; 

- при необхідності передачі Персональних даних з метою виконання замовлення або запиту Учасника; 

- за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право одержувати такі дані; 

- у тому випадку, якщо на думку Компанії, Учасник порушує умови даної Угоди та/або інших договорів і угод між Організацією та Учасником. 

3.2. Учасник дозволяє Компанії надавати дозвіл іншим компаніям, з якими Компанія уклала відповідні угоди, одержувати, зберігати та обробляти дані про Учасника (крім Персональних даних), такі як IP-адреса Учасника, файли Сookie, а також статистична інформація про активність Учасника для покращення якості надаваної цими компаніями послуг та інформації рекламного характеру. 

3.3. Учасник погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних буде отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв'язку, підвладних Компанії, Компанія не несе відповідальності за збиток, заподіяний таким доступом. 

3.4. Учасник має право запросити, змінити або видалити свої Персональні дані, що знаходяться у доступі Компанії. Для цього Учаснику необхідно заявити відповідну вимогу, направивши її на контактну адресу Компанії, зазначену у Мобільному додатку, якщо іншого самостійного способу запиту, зміни або видалення Персональних даних не передбачено технічними можливостями Мобільного додатку. 

3.5. Деякі сервіси Мобільного додатку передбачають здійснення та/або отримання Учасником платежів за допомогою сторонніх платіжних систем, які не підпорядковуються Компанії та мають власні умови їх використання і політику конфіденційності. 

3.6. Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом. Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно. 

 

4. Додаткові умови 

4.1. Компанія має право вносити зміни в дану Угоду про конфіденційність. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди. У випадку внесення до Угоди істотних змін, Компанія додатково повідомить Учасника про ці зміни електронною поштою, яка вказана в Обліковому записі Учасника. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Послуги або Мобільний додаток, Учасник підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Учасником Послуг та/або Мобільного додатку. 

4.2. Компанія не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Мобільного додатку, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань. До моменту прийняття умов даної Угоди будь-який Учасник має право звернутися до Компанії для отримання роз'яснень щодо положень Угоди. 

4.3. У випадку визнання недійсної або нездійсненої будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди залишаються чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови. 

4.4. До даної Угоди й відносин між Компанією та Учасником, що виникають у зв'язку з використанням Мобільного додатку, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Мобільного додатку. 

 

5. Права суб'єкта персональних даних 

Компанія цим повідомляє, що Учасник, як суб'єкт персональних даних, має права передбачені Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 

6. Використання файлів cookie

6.1. Компанія дбає про своїх користувачів і намагається зробити використання Мобільного додатку максимально комфортним, для цього Компанії необхідно, за допомогою файлів cookie, проаналізувати поведінку, переваги і інтереси користувача. Такий аналіз допоможе Компанії поліпшити досвід взаємодії з Мобільним додатком, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію Сервісу. 

6.2. Файли cookie, що належать Мобільним додаткам, є основними. Файли cookie, які Компанія дозволяє іншим організаціям відправляти через Веб-сайти, називаються «додаткові файли cookie». Крім того, розрізняють файли сookie сеансу і постійні. Файли cookie сеансу діють до тих пір, поки Ви не закриєте Мобільний додаток. У постійних файлів сookie більш тривалий термін дії: вони не видаляються автоматично при закритті Мобільного додатку. 

6.3. «Software Development Kits» (SDKs) функціонують як пікселі та файли cookie, але працюють у середовищі мобільних додатків, де пікселі та файли cookie не завжди можуть функціонувати. Розробник основної програми може встановлювати фрагменти коду (SDK) від партнерів у додатку і тим самим дозволяти партнеру збирати певну інформацію про взаємодію користувача з програмою та інформацію про пристрої користувача та інформацію про мережу. 

6.4. Файли cookie використовуються в різних цілях. Вони допомагають розпізнавати Вас як одного і того ж користувача при користуванні Мобільними додатками. Технічні файли cookie: ми хочемо, щоб наші користувачі могли користуватися сучасними, зручними додатками, які автоматично пристлосовуються до їхніх потреб. Функціональні файли cookie: вони необхідні для того, щоб запам’ятовувати ваші вподобання і допомагати Вам ефективно користуватися Мобільними додатками. Ми можемо використовувати їх для того, щоб запам’ятати Ваші дані і позбавити Вас необхідності кожного разу вводити ім’я користувача і пароль. При цьому Ваш пароль завжди буде зашифрований. Аналітичні файли cookie: вони необхідні для того, щоб дізнатися в який спосіб Користувачі використовують Мобільні додатки. Ми можемо зрозуміти наскільки добре працюють різні функції, оптимізувати роботу Мобільних додатків, аналізувати рекламу і комунікації. Маркетингові файли cookie: ми використовуємо ці файли для передачі інформації, листів з новинами, рекламних та промо матеріалів або для виконання рекламних кампаній. Наприклад, ми можемо покладатися на інформацію, отриману за допомогою цих файлів cookie, для передачі Вам інформації, листів з новинами, рекламних та промо матеріалів, які можуть бути цікавими для Вас. 

6.5. За допомогою операційної системи мобільного пристрою Користувач може обрати, чи дозволяти використовувати файли cookie, чи буде ділитися з нами або нашими постачальниками рекламних послуг рекламним ідентифікатором. Якщо Ви не бажаєте, щоб Ваші персональні дані були зібрані за допомогою сookies, Ви можете обмежити обмін деякими з цих даних за допомогою налаштувань мобільного пристрою. 

 

7. Захист персональних даних 

7.1. Компанія використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Компанії. 

7. 2. Компанія забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження. 

7.3. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

7.4. Відомості про активність (трафік) на Мобільному додатку захищені відповідно до законодавства. Тобто, Компанія жодним чином або способом не порушує таємницю «активності» користувача при використанні останнім сервісів Мобільного додатку. 

 

8. Взаємодія Мобільного додатку з іншими ресурсами 

8.1. При використанні користувачем Мобільного додатку, можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують Ваші дані. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що Ви відвідали ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає операційна система мобільного пристрою користувача. Такими інтернет-ресурсами можуть бути: системи банеропоказів (наприклад, DoubleClick for Publishers, Admixer, AdRiver та ін.); соціальні плагіни мереж (наприклад, Discus, Facebook, Twitter, Google+). 

8.2. Використання зазначених сервісів Компанії необхідно для оперативного аналізу відвідувань Мобільного додатку, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Мобільного додатку, глибини переглядів, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів Компанія не зберігає і не обробляє. Відповідно, якщо користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, користувач може за власним бажанням вийти зі свого аккаунта чи профіля, очистити файли cookie (через операційну систему мобільного пристрою). 

8.3. У Мобільному додатку можуть бути посилання на інші веб-ресурси; дія цієї Політики на них поширюватися не буде. У зв'язку з чим, Компанія рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-ресурсу перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими Вас можуть ідентифікувати.