Заголовок
Секция

Звітність та аудити

На виконання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 913 від 07.12.2016 р., Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 2664-III, Закону України «Про електронну комерцію» від 3 вересня 2015 року № 675-VIII, Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Універсальна» (надалі – Страховик) повідомляє наступну інформацію:

Секция

Звітність

Секция