Ваш браузер застарів!

Оновіть ваш браузер щоб сторінка відобразилась належним чином. Оновити браузер зараз

Інформація для акціонерів таблиця

 

Інформація для акціонерів
Статут Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Універсальна"
Протокол Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Універсальна" № 01/14 від 29.04.2014
Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Універсальна"
Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Універсальна"
Кодекс Корпоративного управління Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Універсальна"
Інформація про акції товариства станом на 19.04.2018 року
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 10.12.2015 року