Заголовок
Секция

Лицензии

Секция

Страховая компания UNIVERSALNA имеет 32 действующих лицензии, и на их основании предоставляет услуги по обязательным и добровольным видам страхования

 

Перечень лицензий

 

Вид
 
Назва ліцензії
 
Номер і дата видачі ліцензії
 
добровільне  Cтрахування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу) Серія АГ №569719, видана 23.03.2011р. безстрокова
добровільне  Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) Серія АГ №569706, видана 23.03.2011р. безстрокова 
добровільне  Страхування фінансових ризиків  Серія АГ №569730, видана 23.03.2011р. безстрокова 
добровільне  Cтрахування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)  Серія АГ №569725, видана 23.03.2011р. безстрокова 
добровільне  Cтрахування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)  Серія АГ №569718, видана 23.03.2011р. безстрокова 
добровільне  Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ  Серія АГ №569710, видана 23.03.2011р. безстрокова
добровільне  Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій  Серія АГ №569712, видана 23.03.2011р. безстрокова 
добровільне  Страхування наземного транспорту (крім залізничного)  Серія АГ №569722, видана 23.03.2011р. безстрокова 
добровільне Страхування залізничного транспорту  Серія АГ №569715, видана 23.03.2011р. безстрокова 
добровільне Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) Серія АГ №569709, видана 23.03.2011р. безстрокова
добровільне Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) Серія АГ №569711, видана 23.03.2011р. безстрокова
добровільне Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) Серія АГ №569708, видана 23.03.2011р. безстрокова
добровільне Страхування повітряного транспорту Серія АГ №569726, видана 23.03.2011р. безстрокова
добровільне Страхування від нещасних випадків Серія АГ №569723, видана 23.03.2011р. безстрокова
добровільне Страхування здоров’я на випадок хвороби Серія АГ №569717, видана 23.03.2011р. безстрокова
добровільне Страхування медичних витрат Серія АГ №569721, видана 23.03.2011р. безстрокова
добровільне Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) Серія АГ №569720, видана 23.03.2011р. безстрокова
добровільне Страхування судових витрат Серія АГ №569728, видана 23.03.2011р. безстрокова
добровільне Страхування сільськогосподарської продукції Серія АГ №293880, видана 23.03.2011р. безстрокова
обов’язкове Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) Серія АГ №569727, видана 23.03.2011р. безстрокова
обов’язкове Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті Серія АГ №569724, видана 23.03.2011р. безстрокова
обов’язкове Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Серія АГ №569713, видана 23.03.2011р. безстрокова
обов’язкове Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути задіяна внаслідок ядерного інциденту Серія АГ №569732, видана 23.03.2011р. безстрокова
обов’язкове Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів Серія АГ №569714, видана 23.03.2011р. безстрокова
обов’язкове Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї Серія АГ №569716, видана 23.03.2011р. безстрокова
обов’язкове Страхування цивільної відповідальності суб‘єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об‘єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об‘єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру Серія АГ №569731, видана 23.03.2011р. безстрокова
обов’язкове Страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановлених Кабінетом Міністрів України Серія АГ №569729, видана 23.03.2011р. безстрокова
обов’язкове Авіаційне страхування цивільної авіації Серія АГ №569705, видана 23.03.2011р. безстрокова
обов’язкове Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування Серія АВ №594195, видана 23.03.2011р. безстрокова
обов’язкове Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса Видана 11.01.2018 безстроково
обов’язкове Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів Видана 11.01.2018 безстроково
обов’язкове Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту і газ» Видана 10.01.2019р безстроково